Limity kredytowe

W zakresie analizy należności oraz polityki kredytowej współpracujemy z naszym ubezpieczycielem, firmą Ergo HESTIA, która analizuje zdolność kredytową oraz finansową naszych Klientów, przyznając im indywidualne limity kredytowe.

Wnioskując o przyznanie limitu kredytowego w Megabajt, Klient wyraża zgodę na analizę tego wniosku przez firmę Ergo HESTIA oraz raportowanie przez Megabajt do tejże firmy przyszłych należności, realizowanych w ramach przyznanego limitu.