Informacje dla Klientów

Megabajt jest jednym z najstarszych dystrybutorów akcesoriów komputerowych na polskim rynku. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla firm, nie obsługujemy klientów indywidualnych - zostawiamy to w gestii naszych resellerów.

Jeśli chcesz zostać naszym Partnerem Handlowym,  współpracę musimy rozpocząć od rejestracji Twojej firmy w systemie sprzedaży B2B. Formularz musi być wypełniony przez osobę mającą prawo do reprezentacji firmy - podczas procesu rejestracji wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także przekazanie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS / RHB)

W przypadku wniosku o udzielenie limitu kredytowego wymagane są dodatkowe informacje, opisane w sekcji Limity kredytowe.